Quay thử xổ số – Quay thử kết quả xổ số 3 miền lấy hên

Quay thử xổ số – Quay thử XS – Quay thử xổ số hôm nay thử vận may với những cặp số may mắn khi tham gia xổ số 3 miền Bắc Trung Nam, giúp người xem nhận được những con số ưng ý nhất.

XSMB99 đã thực hiện quay thử, mời các bạn tham khảo:

 • Quay thu XSMB 29/1 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 29 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMB 29/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 29/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSKH 29/1 – Quay thử xổ số Khánh Hòa 29/01/2023 thử vận may

  Quay thử KH 29/01 – Quay thử XSKH 29/01 – Quay thử xổ số Khánh Hòa ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Khánh Hòa

  Quay thử KH 29/01 – Quay thử XSKH 29/01 – Quay thử xổ số Khánh Hòa ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Khánh Hòa
 • Quay thu XSMT 29/1 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 29 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMT 29/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 29/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSKT 29/1 – Quay thử xổ số Kon Tum 29/01/2023 thử vận may

  Quay thử KT 29/01 – Quay thử XSKT 29/01 – Quay thử xổ số Kon Tum ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Kon Tum

  Quay thử KT 29/01 – Quay thử XSKT 29/01 – Quay thử xổ số Kon Tum ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Kon Tum
 • Quay thử XSDL 29/1 – Quay thử xổ số Đà Lạt 29/01/2023 thử vận may

  Quay thử DL 29/01 – Quay thử XSDL 29/01 – Quay thử xổ số Đà Lạt ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Lạt

  Quay thử DL 29/01 – Quay thử XSDL 29/01 – Quay thử xổ số Đà Lạt ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Lạt
 • Quay thu XSMN 29/1 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 29 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMN 29/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 29/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSKG 29/1 – Quay thử xổ số Kiên Giang 29/01/2023 thử vận may

  Quay thử KG 29/01 – Quay thử XSKG 29/01 – Quay thử xổ số Kiên Giang ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Kiên Giang

  Quay thử KG 29/01 – Quay thử XSKG 29/01 – Quay thử xổ số Kiên Giang ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Kiên Giang
 • Quay thử XSTG 29/1 – Quay thử xổ số Tiền Giang 29/01/2023 thử vận may

  Quay thử TG 29/01 – Quay thử XSTG 29/01 – Quay thử xổ số Tiền Giang ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Tiền Giang

  Quay thử TG 29/01 – Quay thử XSTG 29/01 – Quay thử xổ số Tiền Giang ngày 29 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Tiền Giang
 • Quay thu XSMB 28/1 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 28 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMB 28/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 28/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDNG 28/1 – Quay thử xổ số Đà Nẵng 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử DNG 28/01 – Quay thử XSDNG 28/01 – Quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Nẵng

  Quay thử DNG 28/01 – Quay thử XSDNG 28/01 – Quay thử xổ số Đà Nẵng ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đà Nẵng
 • Quay thu XSMT 28/1 – Quay thử xổ số Miền Trung ngày 28 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMT 28/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMT 28/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Trung ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSDNO 28/1 – Quay thử xổ số Đắk Nông 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử DNO 28/01 – Quay thử XSDNO 28/01 – Quay thử xổ số Đắk Nông ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đắk Nông

  Quay thử DNO 28/01 – Quay thử XSDNO 28/01 – Quay thử xổ số Đắk Nông ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Đắk Nông
 • Quay thử XSQNG 28/1 – Quay thử xổ số Quảng Ngãi 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử QNG 28/01 – Quay thử XSQNG 28/01 – Quay thử xổ số Quảng Ngãi ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Ngãi

  Quay thử QNG 28/01 – Quay thử XSQNG 28/01 – Quay thử xổ số Quảng Ngãi ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Quảng Ngãi
 • Quay thử XSBP 28/1 – Quay thử xổ số Bình Phước 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử BP 28/01 – Quay thử XSBP 28/01 – Quay thử xổ số Bình Phước ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Phước

  Quay thử BP 28/01 – Quay thử XSBP 28/01 – Quay thử xổ số Bình Phước ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Bình Phước
 • Quay thu XSMN 28/1 – Quay thử xổ số Miền Nam ngày 28 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMN 28/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMN 28/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Nam ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSHG 28/1 – Quay thử xổ số Hậu Giang 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử HG 28/01 – Quay thử XSHG 28/01 – Quay thử xổ số Hậu Giang ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Hậu Giang

  Quay thử HG 28/01 – Quay thử XSHG 28/01 – Quay thử xổ số Hậu Giang ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Hậu Giang
 • Quay thử XSLA 28/1 – Quay thử xổ số Long An 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử LA 28/01 – Quay thử XSLA 28/01 – Quay thử xổ số Long An ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Long An

  Quay thử LA 28/01 – Quay thử XSLA 28/01 – Quay thử xổ số Long An ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Long An
 • Quay thử XSTPHCM 28/1 – Quay thử xổ số TP HCM 28/01/2023 thử vận may

  Quay thử TPHCM 28/01 – Quay thử XSTPHCM 28/01 – Quay thử xổ số TP HCM ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số TP HCM

  Quay thử TPHCM 28/01 – Quay thử XSTPHCM 28/01 – Quay thử xổ số TP HCM ngày 28 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số TP HCM
 • Quay thu XSMB 27/1 – Quay thử xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 01 năm 2023

  Quay thử XSMB 27/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.

  Quay thử XSMB 27/01 – Quay thử kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27 tháng 01 năm 2023 lấy hên, thử vận may với những bộ số may mắn tại xsmb99.me.
 • Quay thử XSGL 27/1 – Quay thử xổ số Gia Lai 27/01/2023 thử vận may

  Quay thử GL 27/01 – Quay thử XSGL 27/01 – Quay thử xổ số Gia Lai ngày 27 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Gia Lai

  Quay thử GL 27/01 – Quay thử XSGL 27/01 – Quay thử xổ số Gia Lai ngày 27 tháng 01 năm 2023 lấy hên trước khi tham gia xổ số Gia Lai
*Lưu ý: Kết quả quay thử chỉ có ý nghĩa tham khảo, chúc các bạn may mắn.

Quay thử xổ số thuộc chuyên mục Quay thử được phát hành miễn phí vào tất cả các ngày trong tuần tại xsmb99, nhanh tay nhận ngay những con số có khả năng về trong ngày.

Chuyên mục quay thử xổ số mang lại những cặp số siêu chuẩn và may mắn, đừng bỏ qua cơ hội để có được những cặp số ưng ý tại quay thu xs bạn nhé!

Vì sao phải tham khảo quay thử xổ số tại xsmb99?

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người chơi những cặp số may mắn lấy hên, thử vận may trước khi tham gia vé số.

Quay thử Xổ Số sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm như đang xem quay thưởng Xổ Số trực tiếp, chỉ mất 20 – 30s bạn đã có được những dãy số từ giải từ Giải 8 đến Giải Đặc Biệt của Xổ Số hôm nay.

Với thống kê xs được cập nhật đầy đủ sau những lần quay số mở thưởng xổ số, nên kết quả quay thử tại xsmb99 có tính chất tham khảo cao, mang đến những con số may mắn cho người xem.

Quay thử Xổ Số tại xsmb99 hoạt động như thế nào?

Quay thu xo so sẽ được phát hành miễn phí 100% sau mỗi kì quay xổ số kết thúc.

Sau mỗi kì mở thưởng Xổ Số Bắc Trung Nam, xsmb99 sẽ cập nhật và tổng hợp dữ liệu mở thưởng hôm nay vào hệ thống dữ liệu xổ số qua các kì mở thưởng, từ đó Quay thử Xổ Số sẽ lựa chọn những cặp số ngẫu nhiên từ bảng Thống kê xổ số đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Quay thử XSMB: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Bắc - xsmb lúc 18h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Bắc hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Bắc từ đó dựa vào bảng thống kê miền Bắc được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMT: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Trung - xsmt lúc 17h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Trung hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Trung từ đó dựa vào bảng thống kê miền Trung được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

- Quay thử XSMN: Sau khi kết thúc chương trình quay số mở thưởng xổ số miền Nam - xsmn lúc 16h25’, hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay vào bảng thống kê xổ số miền Nam từ đó dựa vào bảng thống kê miền Nam được cập nhật đầy đủ nhất và cho ra những con số quay thử may mắn.

Lưu ý: Quay thử Xổ Số chỉ mang hình thức tham khảo, kết quả tại quay thu xo so hoàn toàn không chính xác 100%. Bạn nên cân nhắc trước khi tham gia xổ số 3 miền do nhà nước ban hành, KHÔNG NÊN tham gia lô đề hoặc những mô hình bất hợp pháp khác.

Nếu bạn là người thường xuyên tham gia xổ số 3 miền hoặc lô tô do nhà nước phát hành, thỳ chắc rằng bạn không nên bỏ qua chuyên mục quay thử xs tại xsmb99.

Ngoài chuyên mục quay thử, bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục Dự đoán xổ số để có thể có thêm nhiều sự lựa chọn về những cặp số may mắn khi tham gia vé số hoặc lô tô thuộc chuyên mục xổ số miền Trung.

Xem kết quả xổ số mới nhất tại XSMB99.